December 16, 2012

ავტორიზებული

კოლეჯი ,,ლაზარე+

   აცხადებს  მიღებას  სპეციალობებზე:

1 ინფორმაციული  ( კომპიუტერული) ტექნოლოგი; 

2. ბუღალტერი

3. ექთნის თანაშემწე;

                         პრაქტიკები  ქალაქის საავადმყოფოში და სამშობიარო  სახლში.

  მიიღებიან  -  X , XI , XII კლასის მოსწავლეები და

                       საშუალო განათლების მქონე ახალგაზრდები

                       სწავლა დაიწყება 15 იანვარს

                გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

ტელეფონები:       ( 0341) 25 01 23   კოლეჯი;   

                                  599   28  21  25   

                        

  

     მიმდინარე სასწავლო წლილ 23 ოქტომბერს ექთნის თანაშემწის სპეციალობის მე-3 საფეხურის სტუდენტებმა პედაგოგ ქეთევან კუხალაშვილის ხელმძღვანელობით ჩაატარეს კონფერენცია თემაზე; ,,ტერმინალური მდგომარეობა.კონფერენციაზე თითოეულმა სტუდენტმა წარმოადგინა პროფესიულ დინეზე შესრულებული   მოხსენებები თემებზე;

ჰემოსტაზი

რესპირატიული სისტემები

ბრონქული ასთმა

ფილტვის  არტერიის თრომბოემბოლია

გულის,თირკმლის,სუნთქვის უკმსრისობა და სხვა.

   როგორც წაკითხულმა თემებმა და სტუდენტთა გამოსვლება გვიჩვენა,სტუდენტები სათანადო დონეზე ფლობენ ექთნია თანასემწის სპეციალობის თეორიულ საფუძვლებს,შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება ექსტრემალურ სიტუაციაში,გააჩნიათ პროფესიული უნარ – ჩვევები,შეუძლიათ ავადმყოფის მოვლა დაავადების მიმდინარეობის  და სპეციფიკის გათვალისწინებით.

კონფერენცია შეაჯამა  სასწავლო პროცესის მენეჯერმა ჯულიეტა ლაზარიაშვილმა.


{ 0 comments }

September 15, 2012

პროფესიულ კოლეჯ “ლაზარე +ში” სწავლა განახლდება 17 სექტემბერს.

სტუდენტთა მიღება გაგრძელდება სექტემბრის ბოლომდე.

June 7, 2012

პროფესიული კოლეჯი ,,ლაზარე+“ აცხადებს არანაკლებ 9 კლასის განათლების მქონე მსურველთა მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე:

ინჟინერია

ინფორმაციული ტექნოლოგი—-III საფეხური;

ჯანდაცვა

ექთნის თანაშემწე ———-III საფეხური

ბიზნესის ადმინისტრირება

საბუღალტრო აღრიცხვა——— III საფეხური

 

აბიტურიენტთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  •  განცხადება– (ივსება ადგილზე);
  •  საბაზო ან სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი;
  •  2 ფოტოსურათი 3×4.
  •  პირადობის მოწმობის ასლი.

 

სასწავლო კურსის თეორიული ნაწილის დასრულების შემდეგ კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტი საწარმოო პრაქტიკას გაივლის შესაბამისი მიმართულების მქონე ორგანიზაციაში.

კერძოდ:

I. ექთნის თანაშემწეები– 1.სს,,ქ.რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში“

2.ს.ს. ,,ქ.რუსთავის სამშობიარო სახლში“

II.ბუღალტრები—–ქ.რუსტავის პროფესიულ კოლეჯ ,,მოდუსის“ ბურალტერიაში.

III.ინფორმაციული ტექნოლოგი–კოლეჯ ,,ლაზარე+“ის კომპიუტერულ სახელოსნოში.

 

March 27, 2012

პედაგოგიური საბჭოს სხდომა №1

პარასკევეს, 2 მარტს გაიმართა კოლეჯ “ლაზარე+”ის პედაგოგიური საბჭოს სხდომა

March 5, 2012

ახალგაზრდებო!

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს კოლეჯში

მოგესალმებათ პროფესიული კოლეჯი ”ლაზარე+”

ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მთავარი ამოცანაა თქვენს მიერ შერჩეული დარგის სპეციალისტების გაზრდა და მათ დასაქმებაძე ზრუნვა, რისთვისაც ყველანაირი პირობებია შქმნილი: თითოეულ სტუდენტზე და მათ შესაძლებლობებზე ორიენტირებული ლექცია-სემინარები,  თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და კვალიფიციური ადამიანური რესურსები;

კოლეჯის პარტნიორები არიან ძირითადად ის დაწესებულებები, რომლებთანაც დადებულია ხელშეკრულებები პრაქტიკების გასავლელად.

ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ და განვახორციელოთ ისეთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომ იყოთ კონკურენტუნარიანი არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო დონეზე, რისი დასტურიც არის ის, რომ ჩვენი წინამორბედი კოლეჯ ”ლაზარეს” კურსდამთავრებულები უკვე არიან დასაქმებულნი უცხოეთის სხავდასხვა ქვეყნებში.

თქვენ არ შემცდარხართ, ჩვეთან მობრძანებით გააკეთეთ სწორი არჩევანი, რაშიც თავად დარწმუნდებით და კმაყოფილნი იქნებით.

გისურვებთ წარმატებას.

საუკეთესო სურვილებით–

კოლეჯის დირექტორი ილია არობელიძე

მობილობა

March 1, 2012

პროფესიული კოლეჯი “ლაზარე+” აცხადებს მობილობის წესით სტუდენტების მიღებას ექთნის თანაშემწის III საფეხურზე. მობილობის მსურველ სტუდენტებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ 10.03.2012-მდე ელ.ფოსტის საშუალებით: collegelazareplus@rambler.ru ან  collegelazareplus@yahoo.com

 

პროფესიული კოლეჯი “ლაზარე+” აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე:

1. ექთნის თანაშემწე (II – III საფეხური)

2. ბუღალტერი (III  საფეხური)

3. ინფორმაციული ტექნოლიგი (III   საფეხური)

სწავლა დაიწყება 1 მარტს.

 

March 1, 2012

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის ავტორიზაციის სხდომაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას შპს “ლაზარე+” მიენიჭა პროფესიული კოლეჯის სტატუსი.

February 8, 2012

ბრძანება №11

პროფესიულ კოლეჯ “ლაზარე+”სადმი                                                                                                    08.02.2012წ.

                    ქ.რუსთავი

                 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტთა ჯგუფის კოლეჯ  ”ლაზარე+”ში ვიზიტის  დროს (9 და 10 თებერვალს ) საქმიანი ურთიერთობის     პასუხისმგებელობა დაეკისროს კოლეჯის სასწავლო პროცესის მენეჯერს ქალბატონ ჯულიეტა ლაზარიაშვილს.

კოლეჯ “ლაზარე+”ის დირექტორი                                                                                                                       /ი.არობელიძე/